Odebírání robotem pomocí 3D skeneru

Skenování kusů z bedny nebo pásu, následné vyhodnocení a odebrání jednoho i více kusů pomocí robotu. Odpadá nutnost speciálních lůžek pro kusy. Operátor může kusy volně pokládat na pás nebo jen přiveze bednu, ze které robot odebírá. Lze také snadno měnit produkci pouze přeseřizováním čelistí robotu a změnou programu.

Odebírání robotem pomocí 3D skeneru
Odebírání robotem pomocí 3D skeneru 2