Linky obráběcích strojů s manipulací

Linky složené s několika strojů a zařízení, díky čemuž se výrazně snižují nároky na obsluhu a jeden operátor tak může obsluhovat několik takových automatických linek. Součástí je automatické třídění kusů, zakládání do strojů a odebírání, měření s následnými korekcemi stroje, vyhodnocení závitu, defektů a hloubky prokalení s odložením nevyhovujících kusů a paletizací změřených vyhovujících kusů. Manipulace v rámci linky probíhá pomocí pneumatických manipulací, elektrických řízených os, čtyřosých nebo šestiosých robotů nebo kolaborativních robotů.

Linky obráběcích strojů s manipulací 4
Linky obráběcích strojů s manipulací 1
Linky obráběcích strojů s manipulací 2
Linky obráběcích strojů s manipulací 3