Kolaborativní roboty

Roboty pracují v těsném kontaktu s obsluhou a vypomáhají s rutinními pracemi. Tyto roboty nepotřebují zábrany, pohybují se kolaborativní rychlostí a v případě kontaktu s člověkem jsou po vyhodnocení vlastní senzorikou zastaveny. Roboty mohou být doplněny dalším příslušenstvím, jako jsou například skenery. Využití je u manipulací větších i menších součástí, kupříkladu ventilů spalovacích motorů.

kolaborativní roboty 1
kolaborativní roboty 2